Соціально-економічне становище Погребищенського району

  за січень–серпень 2018 року

  Населення

  На 1 серпня 2018р. чисельність наявного населення Погребищенського району, за оцінкою, становила 29101 осіба (в тому числі в м.Погребище-9402 і в сільській місцевості-19699 осіб.). Упродовж січня-липня 2018 року чисельність населення зменшилась на 262 особи.

  У січні-липні 2018р. в районі живими народилося 142 дітей, що на 20 більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-липня 2018р. померло 335 осіб проти 352 осіб у січні-липні 2017р., одна дитина померла у віці до 1 року.

  Соціальний захист

  У січні-серпні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3893 домогосподарствам, що становило 111,8% від загальної кількості домогосподарств, які зверну-лися за субсидіями (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у липні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями).

  У січні–серпні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 375,7 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні 2018р. становив 49,6 грн.

  Крім того, 2189 домогосподарствам (94,9% із числа тих, які зверну-лися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-серпень 2018р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рід-кого пічного побутового палива, становила 6303,3 тис.грн.

  Середній розмір призначеної у серпні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2909,5 грн.

  У січні–серпні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 9339,6 тис.грн.

  Ціни

  У серпні по відношенню до липня 2018р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив 100,0%, до грудня 2017р. – 103,6%, на Вінниччині, відповідно, 100,1% та 103,3%.

  Сільське господарство

  У січні–серпні 2018р. в порівнянні з січнем-липнем 2017р. зменшилась реалізація сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 46,6% та молока на 24,1%.

  Станом на 1 вересня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2886 гол.( на 23,5% менше до 1 вересня 2017 року), в тому числі корів – 1229 гол (на 19,4%) , свиней-1329 гол. ( на 18,7%).

  За січень–серпень 2018р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 49620,5 т зернових та зернобо-бових культур, 21997,9 т – олійних культур, 392,8 т – худоби та птиці, 3001,5 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 4399,4грн за 1т, олійних культур- 10070,5грн, худоби та птиці-25571,2 грн за т (живої ваги), молока -7126,2грн.

  Транспорт

  За січень–серпень 2018р. автомобільним транспортом Погребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 3,1 тис. тонн вантажів та виконано 0,6 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня–серпня 2017р. обсяги вантажних перевезень зменшились на 3,1%, а вантажооборот збільшився на 5,0%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Пог-ребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–серпні 2018р. становили 616,2 тис. паса-жирів, пасажирооборот – 20,8 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем–серпнем 2017р. обсяги перевезених пасажирів зменшились на 3,8% , а пасажирооборот збільшився на 22,5%.

  Внутрішня торгівля.

  У січні–червні 2018р. оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роз-дрібна торгівля,становив 25,8 млн.грн, що у порівняних цінах на 11,9% більше від обсягу січня–червня 2017р.

  Основні дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по Погребищенському районі.

  Станом на 1 липня 2018р. у Єдиному державному реєстрі підпри-ємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Погребищенському районі на-лічується 513 юридичних осіб.

  За січень–червень 2018р. було включено 8 юридичних осіб, що становить 1,6% загальної кількості юридичних осіб ЄДРПОУ. За цей же пері-од вилучено 3 (0,6%) юридичних осіб.