Населення

  На 1 вересня 2018р. чисельність наявного населення Погребищенсь-кого району, за оцінкою, становила 29044 осіба (в тому числі в м.Погребище-9402 і в сільській місцевості-19642 осіб.). Упродовж січня-серпня 2018 року чисельність населення зменшилась на 353 осіб.

  У січні-серпні 2018р. в районі живими народилося 158 дітей, що на 15 більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-серпня 2018р. померло 371 особа проти 392 осіб у січні-серпні 2017р., одна дитина померла у віці до 1 року.

  Соціальний захист

  У січні-вересні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4249 домогосподарствам, що становило 116,7% від загальної кількості домогосподарств, які зверну-лися за субсидіями (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні міся-ці, але призначено їм було тільки у липні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями).

  У січні–вересні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 379,7 тис.грн. Середній розмір призначе-ної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у вересні 2018р. становив 11,2 грн.

  Крім того, 2260 домогосподарствам (95,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-вересень 2018р. загальна сума субсидій готівкою, призна-чених домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 493,0 тис.грн.

  Середній розмір призначеної у вересні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2671,8 грн.

  У січні–вересні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 10011.8 тис.грн. (рівень сплати складає 59,4%).

  Ціни

  У вересні по відношенню до серпня 2018р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив 101,9%, до грудня 2017р. – 105,6%, на Вінниччині, відповідно, 101,5% та 104,9%.

  Сільське господарство

  За даними Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 жовтня 2018 року сільськогосподарськими господарствами (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) Погребищенського району намолочено 966,1 тис.ц зерна (у початково-оприбуткованій вазі, включаючи кукурудзу), що більше на 21,9% проти відповідної дати минулого року. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 51,3 ц зернових та зернобобових культур.

  Валовий збір соняшника становить 206,2 тис.ц (в 1,8 рази більше), з урожайністю 33,5 ц з 1 га (на 24,2% більше на аналогічну дату минулого року).

  Буряка цукрового фабричного накопано 135,5 тис.ц (на 64,2% мен-ше), з урожайністю 555,3 ц з 1 га (на 34,7% більше).

  У січні–вересні 2018р. в порівнянні з січнем-вереснем 2017р. зменшилась реалізація сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 31,7% та молока на 19,7%.

  Станом на 1 жовтня 2018 року в сільськогосподарських підприємст-вах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2826 гол.( на 26,9% менше до 1 жовтня 2017 року), в тому числі корів – 1210 гол (на 19,0% менше) , свиней-1244 гол. ( на 17,5% менше).

  За січень–вересень 2018р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 58962,6 т зернових та зернобо-бових культур, 26575,5 т – олійних культур, 423,2 т – худоби та птиці, 3281,7 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 4423,7грн за 1т, олійних культур- 9709,5грн, худоби та птиці-25903,3 грн за т (живої ваги), молока -7141,8грн.

  Транспорт

  За січень–вересень 2018р. автомобільним транспортом Погребищен-ського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 3,4 тис. тонн вантажів та виконано 0,6 млн. тон-но-кілометрів вантажообороту. Проти січня–вересня 2017р. обсяги ванта-жних перевезень зменшились на 5,6%, а вантажооборот збільшився на 3,7%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Пог-ребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 2018р. становили 691,0 тис. паса-жирів, пасажирооборот – 23,7 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем–вереснем 2017р. обсяги перевезених паса-жирів зменшились на 4,1% ,а пасажирооборот збільшився на 21,6%.

  Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у січні–вересні 2018р. становила 88,6%.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець вересня 2018р. кількість зареєстрованих безробітних по Погребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2017р. зме-ншилась на 8,3% і становила 451 особу.

  Допомогу по безробіттю отримували 83,1% осіб, які мали статус безробітного.