Населення

  На 1 жовтня 2018 р. чисельність наявного населення Погребищенського району, за оцінкою, становила 29064 особи (в тому числі в м.Погребище-9528 і в сільській місцевості-19536 осіб.). Упродовж січня-серпня 2018 року чисельність населення зменшилась на 333 особи.

  У січні-вересні 2018р. в районі живими народилося 174 дітей, що на 12 більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-вересня 2018р. померло 424 особи, проти 433 осіб у січні-серпні 2017 р., одна дитина померла у віці до 1 року.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець жовтня 2018 р. кількість зареєстрованих безробітних по Погребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2017р. зме-ншилась на 10,2% і становила 362 особи.

  Допомогу по безробіттю отримували 82,3% осіб, які мали статус безробітного.

  Ринок праці

  Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, уста-нов та організацій1 (далі – підприємства) Погребищенського району у ІІІ кварталі 2018р. становила 3685 особу, що на 1,9% більше ніж у ІІІ кварталі 2017 року.

  Упродовж ІІІ кварталу 2018 р. на підприємства було прийнято 189 осіб, звільнено – 245 осіб (відповідно – 5,1% та 6,6% середньооблікової кількості штатних працівників).

  Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій1 за ІІІ квартал 2018 року зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 30,4% і становила 6481 грн. (по Вінницькій області 8066 грн). 1Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

  Соціальний захист

  У січні-жовтні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 5652 домогосподарствам, що становило 104,2% від загальної кількості домогосподарств, які зверну-лися за субсидіями (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні міся-ці, але призначено їм було тільки у липні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями).

  У січні–жовтні 2018 р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 1241,9 тис.грн. Середній розмір призначе-ної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у жовтні 2018 р. становив 614,5 грн.

  Крім того, 2305 домогосподарствам (95,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-жовтень 2018р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 6625,5 тис.грн.

  Середній розмір призначеної у жовтні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2944,4 грн.

  У січні–жовтні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 11401,4 тис.грн. (рівень сплати складає 59,4%).

  Ціни

  У жовтні по відношенню до вересня 2018р. індекс споживчих цін (ін-декс інфляції) по Україні становив 101,7%, до грудня 2017р. – 107,4%, на Вінниччині, відповідно, 101,6% та 106,6%.

  Сільське господарство

  За даними Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 листопада 2018 року сільськогосподарськими господарствами (крім тих, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) Погребищенського району намолочено 2029,8 тис.ц зерна (у початково-оприбуткованій вазі, включаючи кукурудзу), що більше на 75,3% проти відповідної дати минулого року. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 68,8 ц зернових та зернобобових культур.

  Валовий збір соняшника становить 304,2 тис.ц (на 17,1% більше), з урожайністю 35,6 ц з 1 га (на 18,6% більше на аналогічну дату минулого року).

  Буряка цукрового фабричного накопано 1698,5 тис.ц (на 68,9% більше), з урожайністю 604,7 ц з 1 га (на 26,9% більше).

  У січні–листопаді 2018р. в порівнянні з січнем-вереснем 2017р. зме-ншилась реалізація сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 52,4% та молока на 19,7%.

  Станом на 1 листопада 2018 року в сільськогосподарських підприємствах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2618 гол.( на 25,5% менше до 1 листопада 2017 року), в тому числі корів – 1130 гол (на 18,10% менше) , свиней-1286 гол. ( на 18,1% менше).

  За січень–жовтень 2018р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 70431,1 т зернових та зернобобових культур, 34541,4 т – олійних культур, 502,9 т – худоби та птиці, 3546,5 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 4367,7грн за 1т, олійних культур- 9449,1грн, худоби та птиці-26309,0 грн за т (живої ваги), молока -7149,3грн.

  Транспорт

  За січень–жовтень 2018р. автомобільним транспортом Погребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 3,7 тис. тонн вантажів та виконано 0,7 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня–жовтня 2017р. обсяги ванта-жних перевезень зменшились на 7,5%, а вантажооборот збільшився на 2,6%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Погребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–жовтні 2018р. становили 767,3 тис. пасажирів, пасажирооборот – 26,6 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем–жовтнем 2017р. обсяги перевезених паса-жирів зменшились на 4,5% ,а пасажирооборот збільшився на 20,9%.

  Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у січні–жовтні 2018р. становила 88,8%.

  Капітальні інвестиції.

  У січні–вересні 2018 р. підприємствами та організаціями Погребищенського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 115,6 млн.грн капітальних інвестицій. У розрахунку на одну особу освоєно 3894,2 грн. капітальних інвестицій. У січні–вересні 2018 р. в районі прийнято в експлуатацію 282м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво).

  Начальник відділу статистики Н.Коваль у Погребищенському районі