Соціально-економічне становище Погребищенського району

  за січень–листопад 2018 року

  Населення

  На 1 листопада 2018р. чисельність наявного населення Погребищенського району, за оцінкою, становила 29078 особи (в тому числі в м.Погребище-9643 і в сільській місцевості-19435 осіб.). Упродовж січня-жовтня 2018 року чисельність населення зменшилась на 319 осіб.

  У січні-жовтні 2018р. в районі живими народилося 189 дітей, що на 6 більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-жовтня 2018р. померло 486 осіб, проти 496 осіб у січні-жовтні 2017р., одна дитина померла у віці до 1 року.

  Ринок праці

  Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) Погребищенського району у ІІІ кварталі 2018р. становила 3685 особу, що на 1,9% більше ніж у ІІІ квар-талі 2017 року.

  Упродовж ІІІ кварталу 2018р. на підприємства було прийнято 189 осіб, звільнено – 245 осіб (відповідно – 5,1% та 6,6% середньооблікової кількості штатних працівників).

  Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій1 за ІІІ квартал 2018 року зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 30,4% і становила 6481 грн. (по Вінницькій області 8066 грн).

  1Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

  Соціальний захист

  У січні-листопаді 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 7345 домогосподарствам, що становило 101,5% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попе-редні місяці, але призначено їм було тільки у липні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями).

  У січні–листопаді 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 2117,0 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у листопаді 2018р. становив 2217,0 грн.

  Крім того, 2320 домогосподарствам (93,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-листопад 2018р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 6666,7 тис.грн.

  Середній розмір призначеної у листопаді 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2746,7 грн.

  У січні–листопаді 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 13071,2 тис.грн. (рівень сплати складає 61,8%).

  Ціни

  У листопаді по відношенню до жовтня 2018р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив 101,4%, до грудня 2017р. – 108,9%, на Вінниччині, відповідно, 101,2% та 107,9%.

  Сільське господарство

  У січні–листопаді 2018р. в порівнянні з січнем-жовтнем 2017р. зменшилась реалізація сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 21,3% та молока на 21,1%.

  Станом на 1 грудня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2612 гол.( на 23,0% менше до 1 грудня 2017 року), в тому числі корів – 1117 гол (на 11,2% менше) , свиней-1270 гол. ( на 16,2% менше).

  За січень–листопад 2018р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 78815,9 т зернових та зернобо-бових культур, 36072,3 т – олійних культур, 505,4 т – худоби та птиці, 3322,7 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 4374,6грн за 1т, олійних культур- 9487,6грн, худоби та птиці-26147,4 грн за т (живої ваги), молока -7174,0грн.

  Транспорт

  За січень–листопад 2018р. автомобільним транспортом Погребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особа-ми-підприємцями) перевезено 4,2 тис. тонн вантажів та виконано 0,8 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня–листопада 2017р. обсяги вантажних перевезень зменшились на 6,7%, а вантажооборот збільшився на 1,3%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Пог-ребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–листопаді 2018р. становили 841,6 тис. пасажирів, пасажирооборот – 29,6 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем–листопадом 2017р. обсяги перевезених па-сажирів зменшились на 4,8% ,а пасажирооборот збільшився на 20,3%.

  Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у січні–листопаді 2018р. становила 80,9%.

  Начальник відділу статистики Н.Коваль у Погребищенському районі