Населення

  На 1 грудня 2018 р. чисельність наявного населення Погребищенсь-кого району, за оцінкою, становила 29003 особи (в тому числі в м.Погребище -9639 і в сільській місцевості-19364 осіб.). Упродовж січня - листопада 2018 року чисельність населення зменшилась на 394 осіб.

  У січні-листопаді 2018 р. в районі живими народилося 202 дітей, що на 4 менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-грудня 2018 р. померло 544 осіб, проти 548 осіб у січні-грудні 2017 р., одна дитина померла у віці до 1 року.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець грудня 2018 р. кількість зареєстрованих безробітних по Погребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2017 р. збільшилась на 9,4% і становила 689 осіб.

  Допомогу по безробіттю отримували 82,3% осіб, які мали статус безробітного.

  Соціальний захист

  У січні-грудні 2018 р. субсидії для відшкодування витрат на опла-ту житлово-комунальних послуг призначено 8005 домогосподарствам, що становило 98,2% від загальної кількості домогосподарств, які зверну-лися за субсидіями .

  У січні–грудні 2018 р. загальна сума субсидій, призначених домого-сподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 2807,6 тис.грн. Середній розмір призначе-ної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2018 р. становив 1046,4 грн.

  Крім того, 2363 домогосподарствам (93,1% із числа тих, які зверну-лися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-грудень 2018 р. загальна сума субсидій готівкою, призна-чених домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 6778,6 тис.грн.

  Середній розмір призначеної у грудні 2018 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2602,3 грн.

  У січні–грудні 2018 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 15720 1 тис.грн. (рівень сплати складає 66,3%).

  Ціни

  У грудні по відношенню до листопада 2018 р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив 100,8%, до грудня 2017 р. – 109,8%, на Вінниччині, відповідно, 101,0% та 109,0%.

  Сільське господарство

  За даними Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 січня 2019 року сільськогосподарськими господарствами (по-передні дані) Погребищенського району намолочено 2587,0 тис.ц зерна (у початково-оприбуткованій вазі, включаючи кукурудзу). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 72,3 ц зернових та зернобобових куль-тур.

  Валовий збір соняшника становить 319,0 тис.ц , з урожайністю 34,9 ц з 1 га .

  Буряка цукрового фабричного накопано 2431,4 тис.ц , з урожайністю 621,2 ц з 1 га .

  У січні–грудні 2018р. в порівнянні з січнем-груднем 2017р. зменши-лась реалізація сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 20,0% та молока на 20,5%.

  Станом на 1 січня 2019 року в сільськогосподарських підприємствах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2535 гол.( на 13,6% менше до 1 січня 2018 року), в тому числі корів – 1083 гол (на 13,6% менше) , свиней-1253 гол. ( на 13,1% менше).

  Транспорт

  За січень–грудень 2018 р. автомобільним транспортом Погребищен-ського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 4,7 тис. тонн вантажів та виконано 0,8 млн. тон-но-кілометрів вантажообороту. Проти січня–грудня 2017 р. обсяги ванта-жних перевезень зменшились на 6,0%, а вантажооборот збільшився на 0,2%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Пог-ребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–грудні 2018 р. становили 913,9 тис. паса-жирів, пасажирооборот – 31,6 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем–груднем 2017 р. обсяги перевезених паса-жирів зменшились на 5,6% ,а пасажирооборот збільшився на 15,6%.

  Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у січні–грудні 2018 р. становила 88,2%.

  Начальник відділу статистики у Погребищенському районі Н.Коваль