Соціально-економічне становище Погребищенського району за січень 2019 року

  Населення

  На 1 січня 2019р. чисельність наявного населення Погребищенського району, за оцінкою, становила 28941 особу (в тому числі в м.Погребище-9621 і в сільській місцевості-19320 осіб.). Упродовж січня-грудня 2018 року чисельність населення зменшилась на 456 осіб.

  У січні-грудні 2018р. в районі живими народилося 220 дітей, що на 4 менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-грудня 2018р. померло 614 осіб, проти 593 осіб у січні-грудні 2017р., одна дитина померла у віці до 1 року.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець січня 2019р. кількість зареєстрованих безробітних по Погребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2018р. збільшилась на 4,4% і становила 787 осіб. Допомогу по безробіттю отримували 92,5% осіб, які мали статус безробітного.

  Соціальний захист

  У січні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату жит-лово-комунальних послуг призначено 291 домогосподарству, що стано-вило 115,9% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями . (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у липні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями

  У січні 2019р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 276,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 950,2 грн.

  Крім того, 25 домогосподарствам (92,6% із числа тих, які звернули-ся) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого га-зу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень 2019р. загальна сума субсидій готівкою, призначених до-могосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 75,8 тис.грн.

  Середній розмір призначеної у січні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3032,0 грн.

  Доходи населення

  У ІY кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) Погребищенського району становила 3594 особи, порівняно з IY кварталом 2017р. кількість працівників збільшилась на 2,2%. У ІY кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Погребищенського району становила 7271 грн, що на 37,0% більше її рівня у ІY кварталі 2017р. та яка в 1,7 рази перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 4173 грн. Розмір середньомі-сячної заробітної плати штатного працівника Погребищенського району становив 84,7% середнього рівня по економіці по області.

  Заборгованості із виплати заробітної плати1 по Погребищенському району на 1 лютого 2019р. немає.

  ___________________

  1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

  Ціни

  У січні 2019р. по відношенню до грудня 2018р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив 101,0%, на Вінниччині- 100,7.

  Сільське господарство

  У січні 2019р. в порівнянні з січнем 2018р. збільшилась реалізація сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 62,5% та зменшилась реалізація молока на 1,9%.

  Станом на 1 лютого 2019 року в сільськогосподарських підприємствах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2605 гол.( на 13,6% менше до 1 лютого 2018 року), в тому числі корів – 1092 гол (на 12,7% менше) , свиней-1154 гол. ( на 20,4% менше).

  1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

  За січень 2019р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 9492,8 т зернових та зернобобових куль-тур, 886,2 т – олійних культур, 20,8 т – худоби та птиці, 199,7 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових куль-тур (без ПДВ) склала 4447,5грн за 1т, олійних культур- 8051,7грн, худоби та птиці-30698,1 грн за т (живої ваги), молока -7735,8грн.

  Зовнішня торгівля товарами

  Зовнішньоторговельний оборот товарів Погребищенського району за січень-грудень 2018р. склав 681,8 тис.дол. США.

  Обсяги експорту та імпорту товарів Погребищенського району за січень-грудень 2018р. становили, відповідно, 495,4 тис.дол. і 186,4 тис.дол. Порівняно з січнем-груднем 2017р., обсяг експорту зменшився на 21,0%, а обсяг імпорту збільшився на 22,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 309,0 тис.дол.

  Транспорт

  За січень 2019р. автомобільним транспортом Погребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 0,4 тис. тонн вантажів та виконано 0,1 млн. тон-но-кілометрів вантажообороту. Проти січня 2018р. обсяг вантажних пере-везень не змінився, а вантажооборот зменшився на 8,8%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Погребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні 2019р. становили 73,7 тис. пасажирів, па-сажирооборот – 2,0 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем 2018р. обсяги перевезених пасажирів змен-шились на 8,8% ,а пасажирообороту на 22,5%.

  Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у січні 2019р. становила 83,4%.

  Капітальні інвестиції.

  У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями Погребищенського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 192,5 млн.грн капітальних інвестицій. У розрахунку на одну особу освоєно 6484,4 грн капітальних інвестицій.