Населення

  На 1 лютого 2019р. чисельність наявного населення Погребищенсь-кого району, за оцінкою, становила 28908 особу (в тому числі в м.Погребище-9629 і в сільській місцевості-19279 осіб.).

  Упродовж січня 2019р. чисельність населення зменшилась на 33 особи. У січні 2019р. в районі живими народилося 18 дітей, що на 4 менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня 2019р. померло 57 осіб, проти 40 осіб у січні 2018р. У січні 2019 року в район прибуло 32 особи, вибуло 26 осіб.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець лютого 2019р. кількість зареєстрованих безробітних по Погребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2018р. збільшилась на 6,7% і становила 824 осіб.

  Допомогу по безробіттю отримували 93.8% осіб, які мали статус безробітного.

  Соціальний захист

  У січні-лютому 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оп-лату житлово-комунальних послуг призначено 347 домогосподарствам, що становило 113,0% від загальної кількості домогосподарств, які зверну-лися за субсидіями . (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у липні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до поста-нови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями

  У січні-лютому 2019р. загальна сума субсидій, призначених домого-сподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 357,1 тис.грн. Середній розмір призначе-ної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у лютому 2019р. становив 1439,3 грн.

  Крім того, 25 домогосподарствам (92,6% із числа тих, які звернули-ся) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого га-зу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-лютий 2019р. загальна сума субсидій готівкою, призначе-них домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рід-кого пічного побутового палива, становила 75,8 тис.грн.

  У січні–лютому 2019р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 8381,2 тис.грн, що порівняно з відповідними періодом 2018р. більше в 2,4 рази, або на 4950,5 тис.грн.

  Ціни

  У лютому по відношенню до січня 2019р. індекс споживчих цін (ін-декс інфляції) по Україні становив 100,4%, до грудня 2018р. – 101,1%, на Вінниччині, відповідно, 100,8% та 102,1%.

  Сільське господарство

  У сільськогосподарських підприємствах у січні-лютому 2019р ви-роблено 436 цнт м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин в живій масі), молока 8836цнт.

  Станом на 1 березня 2019 року в сільськогосподарських підприємст-вах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2679 гол., в тому чи-слі корів – 1072 гол , свиней-1176 гол.

  1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

  За січень-лютий 2019р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 20718,8 т зернових та зернобо-бових культур, 2555,4 т – олійних культур, 57,6 т – худоби та птиці, 403,2 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зерно-бобових культур (без ПДВ) склала 4347,7грн за 1т, олійних культур- 8408,9грн, худоби та птиці-27436,7 грн за т (живої ваги), молока -7700,2грн.

  Транспорт

  За січень-лютий 2019р. автомобільним транспортом Погребищенсь-кого району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 0,9 тис. тонн вантажів та виконано 0,1 млн. тон-но-кілометрів вантажообороту. Проти січня-лютого 2018р. обсяги ванта-жних перевезень збільшились на 12,5%, а вантажооборот зменшився на 8,7%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Пог-ребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-лютому 2019р. становили 137,4тис. паса-жирів, пасажирооборот – 3,8 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем-лютим 2018р. обсяги перевезених пасажирів зменшились на 10,9% ,а пасажирообороту на 20,1%.

  Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у січні-лютому 2019р. становила 85,2%.

  Начальник відділу статистики у Погребищенському районі Н.Коваль