Соціально-економічне становище Погребищенського району

  за січень-березень 2019 року

  Населення

  На 1 березня 2019р. чисельність наявного населення Погребищенсь-кого району, за оцінкою, становила 28864 осіб (в тому числі в м.Погребище-9623 і в сільській місцевості-19241 осіб.).

  Упродовж січня-лютого 2019р. чисельність населення зменшилась на 77 осіб. У січні-лютому 2019р. в районі живими народилося 36 дітей, що дорівнює народженню у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-лютого 2019р. померло 95осіб, проти 81 особи у січні-лютому 2018р. У січні-лютому 2019 року в район прибуло 51 осіб, вибуло 69 осіб.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець березня 2019р. кількість зареєстрованих безробітних по Погребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2018р. зме-ншилась на 1,0% і становила 728 осіб.

  Допомогу по безробіттю отримували 93,7% осіб, які мали статус безробітного.

  Соціальний захист

  У січні-березні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оп-лату житлово-комунальних послуг призначено 728 домогосподарствам, що становило 74,0% від загальної кількості домогосподарств, які зверну-лися за субсидіями . (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у березні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до пос-танови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями

  У січні-березні 2019р. загальна сума субсидій, призначених домого-сподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 461,2 тис.грн. Середній розмір призначе-ної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у березні 2019р. становив 273,2 грн.

  Крім того, 25 домогосподарствам (92,6% із числа тих, які звернули-ся) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого га-зу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-лютий 2019р. загальна сума субсидій готівкою, призначе-них домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рід-кого пічного побутового палива, становила 75,8 тис.грн.

  У січні–березні 2019р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 15224,6 тис.грн.

  Ціни

  У березні по відношенню до лютого 2019р. індекс споживчих цін (ін-декс інфляції) по Україні становив 100,9%, до грудня 2018р. – 102,4%, на Вінниччині, відповідно, 100,9% та 102,0%.

  Сільське господарство

  У сільськогосподарських підприємствах у січні-березні 2019р виро-блено 804 цнт м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин в живій масі), молока 14793 цнт.

  Станом на 1 квітня 2019 року в сільськогосподарських підприємст-вах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2745 гол., в тому чи-слі корів – 1056 гол , свиней-1181 гол.

  1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

  За січень-березень 2019р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 32593,6 т зернових та зернобо-бових культур, 5064,4 т – олійних культур, 121,8 т – худоби та птиці, 676,3 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 4269,2 грн за 1т, олійних куль-тур- 8774,7грн, худоби та птиці-23176,4 грн за т (живої ваги), молока -7649,0грн.

  Транспорт

  За січень-березень 2019р. автомобільним транспортом Погребищен-ського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 1,4 тис. тонн вантажів та виконано 0,2 млн. тон-но-кілометрів вантажообороту. Проти січня-березня 2018р. обсяги ванта-жних перевезень збільшились на 7,7%, а вантажооборот зменшився на 8,8%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Пог-ребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-березні 2019р. становили 206,7тис. паса-жирів, пасажирооборот – 5,8 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем-березнем 2018р. обсяги перевезених паса-жирів зменшились на 12,2% ,а пасажирообороту на 23,2%.

  Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у січні-березні 2019р. становила 86,4%.