Населення

  На 1 травня 2019р. чисельність наявного населення Погребищенсь-кого району, за оцінкою, становила 28754 осіб (в тому числі в м.Погребище-9612 і в сільській місцевості-19142 осіб.).

  Упродовж січня-квітня 2019р. чисельність населення зменшилась на 187 осіб. У січні-квітні 2019р. в районі живими народилося 66 дітей, що на 5 дітей менше, ніж за січень-квітень 2018р. Протягом січня-квітня 2019р. померло 187 осіб, проти 196 осіб у січні-квітні 2018р. У січні-квітні 2019 року в район прибуло 83осіб, вибуло 148 осіб.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець травня 2019р. кількість зареєстрованих безробітних по Погребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2018р. збільшилась на 23,6% і становила 618 осіб.

  Допомогу по безробіттю отримували 92,2% осіб, які мали статус безробітного.

  Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2019р. порівняно з квітнем місяцем збільшилась на 10 осіб і на кінець травня становила 42 особи (у травні 2018р. – 25 осіб).

  Соціальний захист

  У січні-травні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на опла-ту житлово-комунальних послуг призначено 4277 домогосподарствам, що становило 90,9% від загальної кількості домогосподарств, які зверну-лися за субсидіями . (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у травні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до поста-нови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями

  У січні-травні 2019р. загальна сума субсидій, призначених домогос-подарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 551,8 тис.грн. Середній розмір призначе-ної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у травні 2019р. становив 7,0 грн.

  Крім того, 1184 домогосподарствам (89,9% із числа тих, які зверну-лися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-травень 2019р. загальна сума субсидій готівкою, призначе-них домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рід-кого пічного побутового палива, становила 3383,4 тис.грн. Середній роз-мір призначеної субсидії у травні 2019р. становив 2828,2,4 грн

  У травні 2019р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3574,6 тис.грн (135,0 % нарахованих за цей період сум).

  Сума коштів, нарахованих населенню за житлово-комунальні послу-ги у квітні 2019р. склала 2648,1 тис.грн.

  Ціни

  У травні по відношенню до квітня 2019р. індекс споживчих цін (ін-декс інфляції) по Україні становив 100,7%, до грудня 2018р. – 104,2%, на Вінниччині, відповідно, 100,4% та 103,0%.

  Сільське господарство

  У сільськогосподарських підприємствах у січні-травні 2019р вироб-лено 1783 цнт м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин в живій масі), молока 26661 цнт.

  Станом на 1 червня 2019 року в сільськогосподарських підприємст-вах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2676 гол., в тому чи-слі корів – 1106 гол , свиней-1253 гол.

  1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

  За січень-травень 2019р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 48317,0 т зернових та зернобо-бових культур, 11103,9 т – олійних культур, 250,3 т – худоби та птиці, 1283,7 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 4140,0 грн за 1т, олійних куль-тур- 8683,0грн, худоби та птиці-21929,6 грн за т (живої ваги), молока -7467,6грн.

  Транспорт

  За січень-травень 2019р. автомобільним транспортом Погребищен-ського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 2,2 тис. тонн вантажів та виконано 0,3 млн. тон-но-кілометрів вантажообороту. Проти січня-травня 2018р. обсяги вантаж-них перевезень не змінились, а вантажооборот зменшився на 6,4%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Пог-ребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-травні 2019р. становили 348,9 тис. паса-жирів, пасажирооборот – 9.7 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем-травнем 2018р. обсяги перевезених пасажи-рів зменшились на 12,2% ,а пасажирообороту на 24,2%.

  Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у січні-травні 2019р. становила 85,9%.