Спекотний мікроклімат має шкідливий вплив на організм людини, викликаю¬чи погіршення самопочуття, зниження працездатності, загострення хронічних хво¬роб. Особливо це стосується тих, хто працює на відкритих місцевостях, у виробни¬чих і громадських приміщеннях без кондиціонування. Робочий процес за таких умов необхідно організовувати з урахуванням заходів профілактики перегрівання організму і рекомендацій, викладених у пам'ятці.

  - З метою профілактики перегрівання організму (гіпертермії) необхідно організувати раціональний режим праці. При роботах на відкритих місцевостях і температурі зовнішнього повітря 35°С і вище, тривалість періодів безперерв¬ної роботи повинна складати 15-20 хвилин з наступною тривалістю відпочин¬ку не менше 10-12 хвилин в охолоджуваних приміщеннях. При цьому допус¬тима сумарна тривалість термічного навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випроміню¬вання не повинна перевищувати 4-5 годин, і 1,5-2 години для осіб без спеціа¬льного одягу.

  - В охолоджуючих приміщеннях, аби уникнути негативного впливу на організм великого перепаду температур, слід підтримувати температуру повітря на рів¬ні 24-25°С.

  - Робота при температурі зовнішнього повітря більше 37 °С за показниками мікроклімату відноситься до небезпечних (екстремальних). За цієї темпера-тури не рекомендується проведення робіт на відкритому повітрі. Слід зміни¬ти порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий або вечір¬ній час.

  - Для захисту від надмірного теплового випромінювання необхідно викорис-товувати спеціальний одяг або одяг з натуральних тканин. В умовах підви-щеної температури рекомендується допускати до роботи осіб, які відповідно до проведених медоглядів не мають проблем із здоров'ям. З метою профіла-ктики зневоднення організму рекомендується правильно дотримуватися пит-ного режиму. Рекомендована температура питної води, напоїв, чаю + 10-15°С.

  - Для оптимального водозабезпечення рекомендується також відшкодовувати втрату солей і мікроелементів, що виділяються з організму з потом, за раху-нок вживання підсоленої води, мінеральної лужної води, молочно-кислих напоїв (знежирене молоко, молочна сироватка), соків, вітамінізованих напо¬їв, киснево-білкових коктейлів. Пити воду слід часто і потроху, щоб підтри-мувати хорошу гідратацію організму (оптимальний вміст води в організмі, який забезпечує його нормальну життєдіяльність, обмін речовин). При тем-пературі повітря більше 30°С і виконанні робіт середньої тяжкості, потрібно випивати не менше 0,5 л води на годину - приблизно один стакан кожні 20 хвилин.

  Головний спеціаліст охорони, оплати та нормування праці управління праці та соціального захисту населення С. Луценко