1. Цей Порядок визначає умови, підстави та процедуру надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, об’єкти та суб’єктів таких прав/обтяжень (далі -зареєстровані речові права) та про осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав (далі - користувачі інформації), права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

  Дія цього Порядку не поширюється на надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення реєстраційних дій відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та отримання інформації з Державного реєстру прав відповідно до Порядку доступу до Державного реєстру прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127.

  2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

 • надавач інформації з Державного реєстру прав - державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор), уповноважена особа
 • фронт-офісу або помічник нотаріуса; фронт-офіс - центр надання адміністративних послуг, утворений відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

  Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державну реєстрацію речових пр ав на нерухоме майно та їх обтяжень”, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

  3. Інформація з Державного реєстру прав надається виключно за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у паперовій або електронній формі, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту, що має однакову юридичну силу та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.

  Інформація з Державного реєстру прав про користувачів інформації надається виключно у паперовій формі.

  Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису надавачем інформації з Державного реєстру прав та/або печатки.

  4. Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається надавачем інформації з Державного реєстру прав.

  Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається автоматично програмними засобами ведення Реєстру через веб-портал Мін’юсту, у тому числі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Реєстру.

  5. Інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно, їх обтяження, наявні в Державному реєстрі прав, а також відповідні відомості з його невід’ємної архівної складової частини або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень.

  За бажанням особи інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, крім відомостей, передбачених абзацом першим цього пункту, може додатково містити відомості про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та його невід’ємної архівної складової частини у хронологічному порядку.

  Пошук відомостей про зареєстровані речові права здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів:

  щодо об’єкта нерухомого майна:

 • реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна;
 • кадастровий номер земельної ділянки;
 • адреса об’єкта нерухомого майна;

  щодо суб’єкта речового права, обтяження - фізичної особи:

 • прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;
 • номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 • номер та за наявності серія документа, що посвідчує таку особу;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  щодо суб’єкта речового права, обтяження - юридичної особи:

 • повне найменування юридичної особи;
 • ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

  За зазначеними особою параметрами пошуку щодо об’єкта нерухомого майна надаються відомості про зареєстровані речові права щодо такого об’єкта нерухомого майна.

  Для ознайомлення особи за зазначеними нею параметрами пошуку щодо суб’єкта речового права, обтяження з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру прав формуються перелік записів про об’єкти нерухомого майна із зазначенням їх адрес чи (щодо земельних ділянок) кадастрових номерів та окремо записи, що не містять відомості про адресу/кадастровий номер, або повідомлення про відсутність інформації за зазначеними особою параметрами пошуку.

  Після ознайомлення з відповідним переліком особа може отримати окремо щодо кожного з об’єктів нерухомого майна, що міститься в ньому, інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права або інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права в цілому щодо суб’єкта речового права, обтяження.

  6. Інформація з Державного реєстру прав про користувачів інформації містить відомості про всіх осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права.

  Пошук відомостей про користувачів інформації здійснюється за одним або декількома ідентифікаторами, визначеними у пункті 5 цього Порядку.

  7. За надання інформації з Державного реєстру прав, у випадках, передбачених законом, справляється адміністративний збір.

  У разі обрання особою варіанта отримання інформації з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права в цілому щодо суб’єкта речового права, обтяження адміністративний збір справляється в установленому законом розмірі з розрахунку за кожні 25 сторінок інформації.

  За надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу зазначеного Реєстру адміністративний збір справляється щомісяця в установленому законом розмірі з розрахунку за одну годину можливості використання такого інтерфейсу.

  У разі надання інформації про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі прав та його невід’ємній архівній складовій частині адміністративний збір за надання інформації не повертається.

  8. Відомості про особу, яка отримує інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, використовуються виключно для цілей ведення Реєстру та надання інформації у випадках, передбачених законом.

  9. Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

  Інформацію сформовано на основі Постанови КМУ №1127 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 15.12.2015 року

  Завідувач сектору реєстраційних дій райдержадміністрації С. П. Гончарук