Населення

  На 1 серпня 2019р. чисельність наявного населення Погребищенсь-кого району, за оцінкою, становила 28671 осіб (в тому числі в м.Погребище-9590 і в сільській місцевості-19081 осіб.).

  Упродовж січня-липня 2019 року чисельність населення зменшилась на 270 осіб. Зменшення чисельності населення району як за рахунок при-родного скорочення – 230 особи, так і за рахунок міграційного скорочен-ня населення – 40 осіб. Порівняно з січнем–липнем 2018р. обсяг природ-ного скорочення населення збільшився на 37 осіб.

  У січні-липні 2019р. в районі живими народилося 110 дітей, що на 32 менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-липня 2019р. померло 340 осіб проти 335 осіб у січні-липні 2018р.

  В Погребищенський район у січні-липні 2019 року прибуло 185 та вибуло 225 осіб.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець серпня 2019р. кількість зареєстрованих безробітних по Погребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2018р. збі-льшилась на 15,0% і становила 513 осіб.

  Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на 1 серпня 2019р. порівняно з аналогічним періодом 2018р збільшилось на 15 осіб і на кінець серпня 2019р. становила 39 осіб (у сер-пні 2018р. – 24 особи).

  Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію порівняно з попереднім місяцем зменшилось на 11 осіб і становило 13 осіб на кінець серпня 2019р.

  Соціальний захист

  У січні-серпні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на опла-ту житлово-комунальних послуг призначено 4651 домогосподарствам, що становило 92,2% від загальної кількості домогосподарств, які зверну-лися за субсидіями (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні міся-ці, але призначено їм було тільки у серпні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями).

  У січні–серпні 2019р. загальна сума субсидій, призначених домогос-подарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 564,4 тис.грн. Середній розмір призначе-ної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні 2019р. становив 21,7 грн.

  Крім того, 1402 домогосподарствам (89,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-серпень 2019р. загальна сума субсидій готівкою, призначе-них домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рід-кого пічного побутового палива, становила 4019,6 тис.грн.

  Середній розмір призначеної у серпні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3096,4 грн.

  У серпні 2019р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 994,1 тис.грн (120,5% нарахованих за цей період сум).

  Сума коштів, нарахованих населенню за житлово-комунальні послу-ги у серпні 2019р. склала 824,7 тис.грн.

  Ціни

  У серпні 2019р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні по відношенню до липня 2019р. становив 99,7%, до грудня 2018р. – 102,7%, на Вінниччині відповідно – 99,7% та 101,1%.

  Сільське господарство

  Станом на 1 вересня п.р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 15545,5.га (1 По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше). Із зібраної площі одер-жано 893,9 тис.цнт. зерна (у початково оприбуткованій масі). У середньо-му з 1 га обмолоченої площі одержано по 57,5 ц зернових та зернобобо-вих культур .

  У січні–серпні 2019р. в порівнянні з січнем-серпнем 2018р. збільши-лась реалізація зернових та зернобобових культур на 53,8%, зменшилась реалізація олійних культур на 11,8%, сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 2,1% та молока на 28,0%.

  Станом на 1 вересня 2019 року в сільськогосподарських підприємст-вах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2489 гол., в тому чи-слі корів – 1048 гол , свиней-1056 гол. (по підприємствах, які утримують від 100 голів ВРХ та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів)

  За січень–серпень 2019р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 75300,1 т зернових та зернобо-бових культур, 19409,4 т – олійних культур, 384,7 т – худоби та птиці, 2162,0 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 4060,0грн за 1т, олійних культур- 8913,9грн, худоби та птиці-23553,7 грн за т (живої ваги), молока -7441,1грн.

  Транспорт

  За січень–серпень 2019р. автомобільним транспортом Погребищен-ського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 3,4 тис. тонн вантажів та виконано 0,5 млн. тоннокілометрів вантажообороту. Проти січня–серпня 2018р. обсяги ванта-жних перевезень збільшились на 9,7%, а вантажооборот зменшився на 2,5%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Пог-ребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–серпні 2019р. становили 553,3 тис. паса-жирів, пасажирооборот – 17,7 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем–серпнем 2018р. обсяги перевезених пасажирів зменшились на 10,2% ,а пасажирооборот на- 15,2%.

  Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автопере-везень у січні-серпні 2019р. становила 87,2%.