Населення

  На 1 вересня 2019р. чисельність наявного населення Погребищенського району, за оцінкою, становила 28643 осіб (в тому числі в м.Погребище-9585 і в сільській місцевості-19058 осіб.).

  Упродовж січня-серпня 2019 року чисельність населення зменшилась на 297 осіб. Зменшення чисельності населення району як за рахунок природного скорочення – 250 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 47 осіб. Порівняно з січнем–серпнем 2018р. обсяг природного скорочення населення збільшився на 37 осіб.

  У січні-серпні 2019р. в районі живими народилося 126 дітей, що на 32 менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-серпня 2019р. померло 376 осіб проти 371 особа у січні-серпні 2018р.

  В Погребищенський район у січні-серпні 2019 року прибуло 202 та вибуло 249 осіб.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець вересня 2019р. кількість зареєстрованих безробітних по Погребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2018р. зменшилась на 7,1% і становила 483 осіб.

  Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на 1 жовтня 2019р. порівняно з аналогічним періодом 2018р не змінилась і становить 19 осіб .

  Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становить 25 осіб на кінець вересня 2019р.

  Соціальний захист

  У січні-вересні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4848 домогосподарствам, що становило 92,5% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у вересні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями).

  У січні–вересні 2019р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 569,3 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у вересні 2019р. становив 24,9 грн.

  Крім того, 1442 домогосподарствам (90,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-вересень 2019р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 4148,1 тис.грн.

  Середній розмір призначеної у вересні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3212,5 грн.

  Ціни

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у вересні 2019р. по відношенню до серпня 2019р. становив 100,7%, до грудня 2018р. – 103,4%, на Вінниччині відповідно – 100,8% та 101,9%.

  Сільське господарство

  Станом на 1 жовтня п.р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 19220,9.га (1 По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше). Із зібраної площі одер-жано 1176,4 тис.цнт. зерна (у початково оприбуткованій масі). У серед-ньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 61,2 ц зернових та зернобо-бових культур .

  У січні–вересні 2019р. в порівнянні з січнем-вереснем 2018р. збільшилась реалізація зернових та зернобобових культур на 48,2%, олійних культур на 18,7%, сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 4,6% та зменшилась реалізація молока на 26,7%.

  Станом на 1 жовтня 2019 року в сільськогосподарських підприємст-вах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2284 гол., в тому чи-слі корів – 996 гол , свиней-941 гол. (по підприємствах, які утримують від 100 голів ВРХ та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів)

  За січень–вересень 2019р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 87378,5 т зернових та зернобо-бових культур, 31551,3 т – олійних культур, 442,8 т – худоби та птиці, 2405,1 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 4001,9грн за 1т, олійних культур- 8747,2грн, худоби та птиці-23922,1 грн за т (живої ваги), молока -7495,5грн.

  Транспорт

  За січень–вересень 2019р. автомобільним транспортом Погребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 3,8 тис. тонн вантажів та виконано 0,6 млн. тон-но-кілометрів вантажообороту. Проти січня–вересня 2018р. обсяги ванта-жних перевезень збільшились на 11,8%, а вантажооборот зменшився на 1,7%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Погребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–вересні 2019р. становили 621,0 тис. паса-жирів, пасажирооборот – 20,3 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем–вереснем 2018р. обсяги перевезених пасажирів зменшились на 12,4% ,а пасажирооборот на- 14,5%. Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автопере-везень у січні-вересні 2019р становила 87,3%.

  Начальник відділу статистики Н.Коваль у Погребищенському районі