Кожен член суспільства має права. Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має свої права, деякі особливості реалізації яких обумовлені виключно тим фактом, що її фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист. Україна у 1991 році приєдналася до Конвенції про права дитини, яка була прийнята 20 листопада 1989 року і таким чином взяла на себе зобов’язання впроваджувати на національному рівні забезпечення та захист прав дитини.

  Права дитини за законодавством України визначені низкою нормативно-правових актів, які спрямовані на забезпечення, реалізацію та захист прав дитини у нашому суспільстві.

  У першу чергу потрібно зупинитися на Конвенції ООН про права дитини, яка містить повний перелік прав дитини: на життя, на ім’я, на набуття громадянства, на піклування з боку батьків, на збереження своєї індивідуальності, право бути заслуханою у ході будь-якого розгляду, що стосується дитини; право на свободу совісті та релігії; право на особисте та сімейне життя; недоторканість житла; таємницю кореспонденції; право користуватися найдосконалішими послугами системи охорони здоров’я; благами соціального забезпечення; на рівень життя, необхідний для її розвитку; на освіту; на відпочинок; на особливий захист: від викрадень та продажу, від фізичних форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, участі у військових діях; право на вжиття державою всіх необхідних заходів щодо сприяння фізичному та психічному відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка стала жертвою зловживань або злочину.

  Законом України «Про охорону дитинства» передбачено право на захист від усіх форм насильства. Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини.

  Сім'я є первинним та основним осередком суспільства, що має забезпечити для дитини природне середовище для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку, її матеріального забезпечення та несе відповідальність за створення належних умов для цього. Однак, трапляються випадки, коли батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків та стають кривдниками дітей. Діти стають жертвами насильства або жорстокого поводження, а також свідками насильства як у сім’ї, так і за її межами. Будь-яке жорстоке поводження або скоєння насильства над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.

  7 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», яким передбачається впровадження комплексного підходу до боротьби з домашнім насильством, суттєве доповнення існуючих інструментів такої боротьби, введення нових визначень термінів, та інших норм, спрямованих на покращення захисту потерпілих від домашнього насильства. Відповідно до норм Кримінального кодексу України, домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.

  Питання про захист прав та інтересів дітей систематично розглядаються на засіданні районної комісії з питань захисту прав дитини, яка створена при районній державній адміністрації. У січні – листопаді 2019 року службою у справах дітей райдержадміністрації підготовлено матеріали на 14 засідань Комісії, розглянуто 75 питань.

  Слід пам’ятати, що порушення прав дітей, насильство над дітьми – це реальна загроза для розвитку суспільства. Адже неналежне, жорстоке поводження з дітьми в подальшому формує з них соціально-дезадаптованих людей, не здатних створювати повноцінну сім'ю, бути гарними батьками, а також є поштовхом до відтворення жорстокості по відношенню до власних дітей.

  Головний спеціаліст сектору з питань опіки та піклування
служби у справах дітей райдержадміністрації Семко О. О.