Населення

  На 1 жовтня 2019р. чисельність наявного населення Погребищенського району, за оцінкою, становила 28556 осіб (в тому числі в м.Погребище-9562 і в сільській місцевості-18994 осіб.).

  Упродовж січня-вересня 2019 року чисельність населення зменшилась на 384 особи. Зменшення чисельності населення району як за рахунок природного скорочення – 272 особи, так і за рахунок міграційного скорочення населення – 112 осіб. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. обсяг природного скорочення населення збільшився на 22 особи.

  У січні-вересні 2019р. в районі живими народилося 145 дітей, що на 29 менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-вересня 2019р. померло 417 осіб проти 424 особи у січні-вересні 2018р.

  В Погребищенський район у січні-вересні 2019 року прибуло 219 та вибуло 331 особа.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець жовтня 2019р. кількість зареєстрованих безробітних по Погребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2018р. збільшилась на 4,1% і становила 377 осіб.

  Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на 1 листопада 2019р. порівняно з аналогічним періодом 2018р збільшилпсь на 10 осіб і становить 23 особи .

  Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію стано-вить 16 осіб на кінець жовтня 2019р.

  Доходи населення.

  У ІІІ кварталі 2019р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) Погребищенського району становила 3138 осіб, порівняно з ІІI кварталом 2018р. кількість працівників зменшилась на 14,8%.

  У IІІ кварталі 2019р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Погребищенського району становила 7592 грн, що на 17,2% більше її рівня у ІІІ кварталі 2018р. та яка в 1,8 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 4173 грн. Розмір середньомі-сячної заробітної плати штатного працівника Погребищенського району становив 78,5% середнього рівня по економіці області (середньомісячна заробітна плата по Вінницькій області 9675грн.).

  Заборгованості із виплати заробітної плати1 по Погребищенсько-му району на 1 листопада 2019р. немає.

   1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількі-стю найманих працівників 10 і більше осіб.

  Соціальний захист

  У січні-жовтні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на опла-ту житлово-комунальних послуг призначено 7078 домогосподарствам, що становило 83,6% від загальної кількості домогосподарств, які зверну-лися за субсидіями (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні міся-ці, але призначено їм було тільки у жовтні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями).

  У січні–жовтні 2019р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 1555,9 тис.грн. Середній розмір призначе-ної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у жовтні 2019р. становив 442,4 грн.

  Крім того, 1468 домогосподарствам (89,3% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-жовтень 2019р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 4233,2 тис.грн.

  Середній розмір призначеної у жовтні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3273,1 грн.

  Ціни

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у жовтні 2019р. по відношенню до вересня 2019р. становив 100,7%, до грудня 2018р. – 104,2%, на Вінниччині відповідно – 100,5% та 102,4%.

  Сільське господарство

  Станом на 1 листопада п.р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 30995,2га (1 По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше). Із зібраної площі одержано 2217,5 тис.цнт. зерна (у початково оприбуткованій масі).

  У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 71,5 ц зернових та зернобобових культур . У січні–жовтні 2019р. в порівнянні з січнем-жовтнем 2018р. збільшилась реалізація зернових та зернобобових культур на 41,9%, олійних культур на 10,3%, сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 10,6% та зменшилась реалізація молока на 25,9%.

  Станом на 1 листопада 2019 року в сільськогосподарських підприємствах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2237 гол., в то-му числі корів – 976 гол , свиней-1010 гол. (по підприємствах, які утримують від 100 голів ВРХ та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів)

  За січень–жовтень 2019р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 99955,8 т зернових та зернобо-бових культур, 38111,6 т – олійних культур, 556,1 т – худоби та птиці, 2629,0 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 3906,4грн за 1т, олійних культур- 8652,7грн, худоби та птиці-23985,9 грн за т (живої ваги), молока -7537,0грн.

  Транспорт

  За січень–жовтень 2019р. автомобільним транспортом Погребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 4,2 тис. тонн вантажів та виконано 0,7 млн. тон-но-кілометрів вантажообороту. Проти січня–жовтня 2018р. обсяги ванта-жних перевезень збільшились на 13,5%, а вантажооборот зменшився на 1,1%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Погребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–жовтні 2019р. становили 690,6 тис. паса-жирів, пасажирооборот – 23,1 млн. пасажирокілометрів.

  У порівнянні з січнем–жовтнем 2018р. обсяги перевезених пасажирів зменшились на 10,0% ,а пасажирооборот на- 13,2%.

  Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автопере-везень у січні-жовтні 2019р становила 85,5%.

  Капітальні інвестиції.

  У січні–вересні 2019р. підприємствами та організаціями Погребищенського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 96,0 млн.грн капітальних інвестицій. У розрахунку на одну особу освоєно 3286,9 грн капітальних інвестицій.

  Начальник відділу статистики у Погребищенському районі Н.Коваль