Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» визначає поняття «питна вода». Це вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Зазначений закон чітко регламентує господарську діяльність в сфері питного водопостачання, основні вимоги, порядок та умови надання послуг в сфері питного водопостачання та відповідальність за вчинені порушення.

  Вимоги до якості питної води визначені в Державних санітарних правилах та нормах «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), які є обов’язкові для виконання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом, реалізацією та використанням питної води. Це стосується будь-яких суб’єктів господарювання (наприклад, оздоровчий заклад, заклад освіти, лікувальний заклад, інші підприємства і установи), які мають власні джерела водопостачання (свердловини, шахтні колодязі).

  Всі суб’єкти господарювання у сфері водопостачання, згідно чинного законодавства, повинні забезпечувати виробничий лабораторний контроль за безпечністю та якістю питної води. Виробничий контроль повинен проводитись згідно з робочою програмою, в якій повинно бути відображено: перелік показників, що потребують контролю, та порядок його здійснення, місця та календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень.

  В разі відсутності власної лабораторії, відомчий контроль здійснюється відповідно до укладених угод з будь якою лабораторією, яка має відповідну до вимог чинного законодавства акредитацію. При цьому проби води на різні види показників (мікробіологічні, хімічні, інші) повинні відбиратися одночасно та досліджуватися в одній лабораторії.

  Відповідальність за якість питної води, що застосовується для забезпечення питних потреб в закладі, на підприємстві, несуть і ті суб’єкти господарювання, що використовують питну воду за угодою із власником централізованої системи водопостачання або придбають воду з пунктів розливу, бювету, тощо для заповнення запасних ємностей. В такому разі, суб’єкт господарювання має право вимагати від власників відомості про походження води та результати відомчого лабораторного контролю для підтвердження її якості. Крім того здійснювати власний відомчий лабораторний контроль за системою скороченого аналізу (за мікробіологічними та органолептичними показниками).

  В разі використання запасних ємностей, необхідно пам’ятати, термін зберігання питної води у стаціонарних ємностях не повинен перевищувати 24 години. Термін зберігання питної води може бути збільшено за результатами санітарно-епідеміологічних досліджень.

  В разі виникнення питань щодо порядку здійснення виробничого контролю за безпечністю та якістю питної води та будь-яких додаткових роз’яснень в сфері питного водопостачання необхідно звертатися у відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Погребищенського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

  Погребищенське районне управління Головного управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області.