Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов‘язаної із захистом прав дитини» з 2008 року у районі працює районна комісія з питань захисту прав дитини, завданням якої є сприяння реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

  Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про соціальну роботу з сім‘ями, дітьми та молоддю», постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов‘язаної із захистом прав дитини».

  Одним із завдань роботи Комісії є здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах; позбавлення та поновлення батьківських прав; вирішення спірних питань між батьками дитини, захист житлових та майнових прав дітей, інші питання, пов’язані із захистом прав та інтересів дітей.

  Так у 2016 році проведено 17 засідань районної комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 134 питання, (у 2015 році - 75 питань), з них: 37- про результати здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах; 17- про соціальний захист дітей; 11- про стан виконання батьківських обов’язків; 8 - про доцільність позбавлення батьківських прав; 7- житлові та майнові питання; 4 - про роботу щодо попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх; 2- визначення участі одного з батьків у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини; 2 - про роботу з попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми; 1- про поновлення батьківських прав; 1 – про доцільність відібрання дітей, без позбавлення батьківських прав батьків; 1- призначення опікуна/піклувальника та інші питання, пов’язані із захистом прав та інтересів дітей.

  Основне завдання органів опіки та піклування, служби у справах дітей райдержадміністрації, районного центру для сім’ї, дітей та молоді, відділення поліції, закладів освіти та медицини, громадськості є проведення профілактичних заходів з метою недопущення соціального сирітства, дитячої бездоглядності та безпритульності, попередження насильства над дітьми та інших негативних явищ у дитячому середовищі.

  Про випадки порушення прав дитини необхідно повідомляти службу у справах дітей райдержадміністрації, яка знаходиться за адресою м. Погребище, вул. Б.Хмельницького, 110, або за телефоном 2-23-54.

  Секретар районної комісії з питань захисту прав дитини О. Цимбалюк