Зведений бюджет Погребищенського району по доходах загального фонду за 6 місяців 2017 року виконано на 128,5 %, уточнені планові призначення складають 29894,0 тис. грн., фактично надійшло 38410,5 тис. грн., або більше планових призначень на 8516,5 тис. грн., у порівнянні з 2016 роком за відповідний період фактичні надходження збільшились на 12027,0 тис. грн. (45,6 %) .

  До загального фонду надійшли такі податки: податок на доходи фізичних осіб – 16992,4 тис. грн., податок на прибуток – 22,7 тис. грн., рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 19,3 тис. грн., акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) пального – 279,0 тис. грн., акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пального – 1056,3 тис. грн., акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 549,7 тис. грн., податок на майно – 244,5 тис. грн., земельний податок та орендна плата за землю –10898,4 тис. грн., єдиний податок з юридичних та фізичних осіб – 3478,7 тис. грн., єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 4177,9 тис. грн., частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 4,2 тис. грн., адміністративні штрафи та інші санкції – 24,8 тис. грн., адміністративні штрафи та інші санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 9,0 тис. грн.., адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань - 13,2 тис. грн., плата за надання інших адміністративних послуг – 190,3 тис. грн., адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 255,3 тис. грн., державне мито – 64,1 тис. грн., інші надходження – 130,7 тис. грн..

  Доходна частина районного бюджету по загальному фонду за 6 місяців 2017 року виконана на 115,9 % уточнені планові призначення становлять 14848,6 тис. грн. фактично надійшло 17095,8 тис. грн., або більше планових призначень на 2247,2 тис. грн., у порівнянні з 2016 роком за відповідний період надходження збільшились на 7385,8 тис. грн.

  У складі районного бюджету заплановані субвенції з державного, обласного, міського та сільських бюджетів. За 6 місяців 2017 року план становить 95222,0 тис грн. фактично надійшло із бюджетів усіх рівнів 94800,7 тис. грн. ( з державного бюджету – 92293,2 тис. грн., обласного – 59,8 тис. грн., міського - 479,5 тис грн. та сільських – 1968,2 тис. грн.). Питома вага субвенції з державного бюджету у доходній частині районного бюджету займає 77,3 %, податок на доходи фізичних осіб - 14,2 %, дотації – 6,3 %, інші надходження – 2,2 %.

  До спеціального фонду районного бюджету надійшло 1033,5 тис. грн., при планових показниках 556,9 тис.грн., що становить 185,6 %.

  Бюджет міської ради виконаний на 155,9 %. План надходжень за 6 місяців 2017 року становить 4281,4 тис. грн. фактично надійшло 6674,7 тис. грн. або більше планових призначень на 2393,3 тис. грн.. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 1404,2 тис. грн

  Бюджети сільських рад за 6 місяців 2017 року виконано на 136,0 % ( 10764,1 тис. грн. – 14640,1 тис. грн.), або більше планових призначень на 3876,0 тис. грн., у порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на 3237,0 тис. грн.

  Станом на 01.07.2017 року по Погребищенському району рахується заборгованість до місцевих бюджетів у сумі 247,3 тис. грн. та переплата 4874,1 тис. грн..

  Надавалась практична допомога сільським радам у плануванні доходів і забезпеченні фінансування заходів, передбачених їх бюджетами і як результат 26 сільських рад виконали свої бюджети. У 2016 році за відповідний період також усі бюджети були виконані.

  Видаткова частина: За 6 місяців поточного року із зведеного бюджету Погребищенського району по загальному фонду використано 131786,2 тис.грн., що становить 82,8% плану на цей період (план – 159089,9 тис.грн, касові – 131786,2 тис.грн.).

  Із загальної суми видатків на захищені статті спрямовано і використано – 100497,7 тис.грн., або 75,9 % всіх видатків, у т.ч. на оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями – 53947,6 тис.грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 346,3 тис. грн.., на продукти харчування – 938,7 тис. грн., соціальні виплати населенню – 41462,4 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 3802,7 тис.грн.. Дотації і субвенції між бюджетами – 9048,3 тис.грн.., інші видатки (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплата послуг і робіт) – 22240,2 тис.грн..

  На утримання установ та закладів освіти використано 45146,8 тис.грн., що становить 73,6 % призначень на відповідний період;

 • охорони здоров’я – 16468,8 тис. грн. (93,7%);
 • соціального захисту та соціального забезпечення – 43800,9 тис.грн. (97,2%);
 • культури і мистецтва – 4182,1 тис.грн. (73,1 %);
 • житлово-комунальне господарство – 916 тис.грн. (42,3%);
 • транспорт, дорожнє господарство, зв'язок , телекомунікації та інформатика - 2567,0 тис.грн. (54,0%);
 • сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство - 70,8 тис.грн. (28,1 %);
 • фізичної культури і спорту – 338,6 тис.грн. (79,3%);
 • органи місцевого самоврядування – 9027,4 тис.грн. (78,5%).
 • Інші видатки – 9267,8 тис.грн..

  На оплату за спожиті енергоносії в районному бюджеті заплановані кошти в сумі 9764,1 тис. грн.. касові видатки становлять 3802,7 тис. грн. або 39 % річних призначень в тому числі на оплату :

 • електроенергії при плані на рік 3135,8 тис грн.. касові видатки 1342,3 тис. грн.. або 42,8 %.;
 • природного газу при плані 1344,7 тис. грн.. касові видатки 681,1 тис.грн. або 50,6%;
 • водопостачання та водовідведення при плані 95,7 тис.грн, касові видатки 42 тис.грн. або 43,8%.
 • інших енергоносіїв (вугілля та дрова) план становить 5187,9 тис. грн.., касові видатки 1737,3 тис. грн. або 33,4 %.

  Спеціальний фонд .

  Касові видатки спеціального фонду за 6 місяців 2017 року становлять 7894,6 тис.грн., в тому числі по галузі «Освіта» - 869,3 тис.грн., «Охорона здоров’я ” – 420,9 тис.грн., «Органи місцевого самоврядування» - 215,4 тис.грн., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 333,6 тис.грн., «Культура та мистецтво» - 874,2 тис.грн., «Благоустрій міст, сіл,селищ» - 122,1 тис.грн., «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» - 870,3 тис.грн., «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» - 541,3 тис.грн., «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» - 189,8 тис.грн., «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» - 4,1 тис.грн., субвенція до державного бюджету виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 128,5 тис.грн., «Інші видатки» - 109,5 тис.грн., «Інші субвенції» - 3215,6 тис.грн.

  Станом на звітну дату кредиторської заборгованості по виплаті за спожиті енергоносії не має. Випадків взяття бюджетних зобов’язань понад обсяги бюджетних асигнувань не зафіксовано. Субвенції з державного та обласного бюджетів використовуються в повному обсязі.

  При формуванні місцевих бюджетів району на 2017 рік першочерговим завданням ставилось безумовне виконання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери, а також на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами та закладами, що фінансуються з місцевих бюджетів району.

  Незабезпеченість асигнуваннями на виплату заробітної плати з нарахуваннями непедагогічних працівників по галузі «Освіта» становила 5315,9 тис. грн.. Рішенням 18 сесії районної ради 7 скликання від 22 червня 2017 року № 2-18-7/412 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» зменшено дефіцит коштів у сумі 2600,00 тис. грн. В результаті цього незабезпеченість станом на 01.07.2017 року становить 2715,9 тис. грн..

  Для покращення надходжень до бюджетів всіх рівнів необхідно разом з міською та сільськими радами під контролем Державної фіскальної служби:

 • забезпечити організацію роботи щодо своєчасності та повноти перерахування податків і зборів;
 • провести інвентаризацію земельних ділянок на предмет самовільного використання;
 • проводити індивідуальну роз’яснювальну роботу з підприємствами щодо повноти та своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб;
 • рекомендувати органам місцевого самоврядування переглянути в сторону збільшення плати за оренду земельних часток (паїв) при укладанні договорів оренди;
 • переглянути рішення по місцевих податках і зборах відповідно внесених змін до податкового законодавства;
 • переглянути прийняті рішення в частині доцільності надання пільг по сплаті податків і зборів;
 • активізувати роботу по упередженню без ліцензійної діяльності та залученню до сплати платників плати за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 • забезпечити ефективне використання майна комунальної власності та своєчасність сплати до бюджету надходжень від орендної плати відповідно до укладених договорів оренди.

  Начальник управління фінансів І.В.Медик