Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату

  Кабінетом Міністрів України 27 грудня 2017 року прийнято постанову №1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату».

  На основі Урядового рішення управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації у період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року призначається тимчасова державна соціальна допомога особам, що одночасно відповідають таким умовам:

  1) особи, які досягли віку , визначеного частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а саме віку 60 років та до досягнення зазначеного віку жінки 1961 року і старші до досягнення ними такого віку:

 • 55 років – які народилися по 30 вересня 1956 року включно;
 • 55 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
 • 56 років-які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
 • 56 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31березня 1958 року;
 • 57років – які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
 • 57 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
 • 58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
 • 58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
 • 59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30вересня 1960 року;
 • 59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
 • 60 років-які народилися 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року;

  2) не набули права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю необхідного страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, а саме:

 • з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – не менше 25 років;
 • з 1 січня 2019 року по 31грудня 2019 року – не менше 26 років;
 • з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – не менше 27 років;

  3) мають страховий стаж не менше 15 років (довідка про наявний страховий стаж видається органами Пенсійного фонду);

  4) є непрацюючими особами.

  Для призначення тимчасової допомоги необхідно подати такі документи:

 • заяву;
 • документ, що посвідчує особу;
 • інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);
 • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);
 • довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;
 • декларацію про доходи та майновий стан;
 • довідки про доходи кожного члена сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення;
 • копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

  Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, зазначається в декларації.

  Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на особу, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

  До складу сім’ї включаються :

 • чоловік, дружина, діти, у тому числі і усиновлені, віком до 18 років, які перебувають на їх утриманні; діти-студенти закладів вищої освіти І-ІV рівня акредитації та закладів професійної (професійно-технічної освіти) з денною формою навчання віком до 23 років, які не мають власних сімей.
 • особи, які спільно проживають однією сім’єю, але не перебувають в шлюбі.

  До складу сім’ї не включаються:

 • батьки, дід, баба, брати, сестри;
 • батьки, позбавлені батьківських прав;
 • опікуни, піклувальники та члени їх сімей;
 • діти, які перебувають на повному державному утриманні;
 • діти, які перебувають під опікою чи піклуванням.

  Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімум для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги у 2018 році становить: з січня-1373.00 грн.; з липня - 1435.00 грн.; з грудня - 1497.00 грн.

  Тимчасова допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення такого віку.

  Якщо звернення за тимчасовою допомогою відбулося пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, тимчасова допомога призначається з дня звернення за нею.

  Розмір тимчасової допомоги перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнового стану сім’ї.

  Тимчасова допомога не призначається у разі, коли:

 • середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу перевищує 100 %прожиткового мінімуму на осіб, які втратили працездатність;
 • особа одержує пенсію, або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України «Про Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»; особа (члени її сім’ї) протягом 12 місяців перед зверненням здійснили купівлю/оплатили послуги (одноразово) на суму, яка на дату купівлі/(оплати) перевищує 50 тис. грн.;
 • особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;
 • за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;
 • у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10.5 кв. метра на сім’ю чи більше одного транспортного засобу;

  За наявності окремих обставин тимчасова допомога може бути призначена управлінням соціального захисту населення на підставі рішень, утворених ним комісій на підставі обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулася за призначенням такої допомоги, якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю.

  У разі смерті особи, яка одержувала тимчасову допомогу, особам, які провели її поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної суми тимчасової допомоги.

  Детальніші роз’яснення щодо надання тимчасової допомоги, громадяни можуть отримати, звернувшись до фахівців підрозділу прийому громадян, який розміщений в кабінеті № 1 управління праці та соціального захисту населення, або за телефоном 2-17-58.