Лист Міністерства соціальної політики від 13.02.2017 р. N 317/0/101-17/282 «Щодо включення індексації до виплат, які враховуються до зарплати при забезпеченні її мінімального розміру» відкликано згідно з листом Міністерства соціальної політики України від 7 вересня 2017 року N 2341/0/101-17.

  Натомість Міністерство соціальної політики надає роз’яснення листом від 02.01.2018 р. N 50/0/2-18/28 «Про врахування сум індексації при забезпеченні мінімальної зарплати»

  Згідно зі статтею 1 Закону України "Про оплату праці" (далі - Закон) заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

  Структура заробітної плати, визначена статтею 2 Закону, - це основна заробітна плата, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

  До додаткової заробітної плати включаються доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

  Відповідно до підпункту 2.2.7 інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. N 5, суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників, належать до фонду додаткової заробітної плати.

  Статтею 31 Закону встановлено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

  Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

  Частиною другою статті 31 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це - доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

  Що стосується коштів на проведення індексації заробітної плати, то статтею 5 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" передбачено, що підприємства, установи та організації підвищують розміри оплати праці у зв’язку з індексацією за рахунок власних коштів.

  Підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету України, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв’язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів державного бюджету України.

  При цьому передбачено, що проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на відповідний рік.