Прагнучи до втілення європейських стандартів забезпечення прав людини при виконанні покарань, Уряд країни передбачив створення спостережних комісій, одним із завдань функціонування яких є здійснення громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених. Діяльність цієї інституції визначається відповідним Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.

  Згідно Розпорядження від 07.02.2018 року №27 про районну спостережну комісію головою районної державної адміністрації затверджено Склад районної спостережної комісії та Положення. Основними завданнями комісії є:

  1. організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів осіб, звільнених від відбування покарання;
  2. організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;
  3. надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

  Відповідно до покладених завдань Комісія:

  1. на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує контроль за поведінкою цих осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання;
  2. здійснює заходи патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання;

  До складу Комісії входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності

  За результатами розгляду Постанови Комісії органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності, зобов'язані письмово повідомити Комісію про заходи, вжиті для її виконання, або обґрунтувати причини її невиконання.

  Постанова Комісії може бути оскаржена до райдержадміністрації або до суду.

  Головний спеціаліст сектору цивільного захисту, взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи райдержадміністрації Р. Маленко