Про порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

  В зв’язку із змінами в пенсійній системі, якими значно підвищено вимоги до кількості стажу для оформлення пенсії, Урядом запроваджено тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

  Особи, які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а саме віку 60 років та до досягнення зазначеного віку жінки 1961 року народження і старші, але не набули права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю відповідного страхового стажу, мають право звернутися до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації за призначенням тимчасової допомоги.

  При цьому отримати допомогу можуть тільки ті громадяни, які на момент оформлення соціальної виплати мають не менше 15 років страхового стажу.

  Тимчасова допомога призначається у період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року – на період до набуття особою права на пенсію за віком. При цьому особам, які не матимуть відповідного стажу, призначатиметься державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, при досягненні ними 65років. Розмір тимчасової допомоги перераховується кожні шість місяців.

  Право на тимчасову допомогу мають непрацюючі особи, за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні шість місяців що передують місяцю звернення за призначенням (продовженням) допомоги, не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність у 2018 р. становить: з січня-1373.00 грн.; з липня - 1435.00 грн.; з грудня - 1497.00 грн.

  Для призначення тимчасової допомоги до підрозділу прийому громадян, який знаходиться на першому поверсі управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, необхідно подати такі документи:

  • заяву;
  • документ, що посвідчує особу;
  • інформацію про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу місця фактичного проживання);
  • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті);
  • довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;
  • декларацію про доходи та майновий стан;
  • довідки про доходи кожного члена сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення;
  • копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

  Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, зазначається в декларації.

  Розглянемо приклади розрахунку розміру тимчасової допомоги.

  Приклад 1. За призначенням тимчасової допомоги звертається одинока особа, яка досягла пенсійного віку за наявності страхового стажу 20 років, у якої за шість місяців перед місяцем звернення відсутні доходи.

  У такому випадку розмір допомоги становитиме 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 1373.00 грн.

  Приклад 2. Заявник - непрацююча особа, має наявний страховий стаж 18 років, сім’я якого складається з двох осіб при сукупному доході сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення 9500.00 грн.

  Середньомісячний сукупний дохід сім’ї з розрахунку на одну особу становить: 9500.00 грн.: 6 місяців: 2 члени сім’ї = 791.66 грн.

  Отже, розмір тимчасової допомоги становить: 1373.00 грн.- 791.66 грн.=581.34 грн.

  Приклад 3. За оформленням тимчасової допомоги звертається непрацююча особа, пенсійного віку, яка має 22 роки страхового стажу, до складу сім’ї якої входить 3 особи та сукупний дохід сім’ї за шість місяців перед місяцем звернення становить 45000.00 грн.

  Середньомісячний сукупний дохід сім’ї з розрахунку на одну особу становить: 45000.00 грн.: 6 місяців: 3 члени сім’ї = 2500.00 грн.

  В такому випадку заявник не має права на отримання тимчасової допомоги, оскільки середньомісячний дохід сім’ї перевищує прожитковий мінімум.

  У разі зміни обставин, які можуть вплинути на розмір тимчасової допомоги , або на право на її отримання особа зобов’язана не пізніше ніж через десять днів повідомити про це управління праці та соціального захисту населення.

  Детальніші роз’яснення щодо надання тимчасової допомоги, громадяни можуть отримати, звернувшись до фахівців управління праці та соціального захисту населення, або за телефоном 2-17-58.

  Т.Скарбовійчук, начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації