Чинне законодавство України гарантує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, проте отримати цю допомогу зможе не кожна родина.

  Хто має право на одержання державної соціальної допомоги?

  Відповідно до «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», затвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 р. № 250 (надалі - Порядок), державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

  До складу сім’ї входять чоловік, дружина, а також діти до 18 років. При цьому не має значення рідні це діти чи усиновлені та зареєстрований шлюб офіційно чи ні.

  Якщо в сім’ї є дитина віком до 23 років, яка не має власної сім’ї та навчається за денною формою навчання в професійно-технічному або вищому навчальному закладі, вона також включається до складу сім’ї незалежно від місця проживання.

  Крім того, до складу сім’ї входять особи, які спільно проживають:

  • неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи;
  • непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
  • особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним.

  До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

  При визначенні права сім’ї вважатися малозабезпеченою, враховується не лише фінансовий та майновий стан родини, а зайнятість її членів та інші фактори.

  Відповідно до п.10 Порядку право на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям втрачають малозабезпечені сім’ї, якщо працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

  Ця вимога не стосується осіб:

  • які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню;
  • осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку;
  • осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку;
  • фізичних осіб, які надають соціальні послуги

  За наявності визначених законодавством обставин, державна соціальна допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень районних комісій, у випадках, зазначених у абз. 8-10 п.10 вищезазначеного Порядку.

  Детальніші роз’яснення щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям громадяни можуть отримати, звернувшись до фахівців підрозділу прийому громадян, який розміщений в кабінеті № 1 управління праці та соціального захисту населення, або за телефоном 2-17-58.