Відповідно до закону України “Про запобігання корупції” з метою створення системи запобігання корупційним проявам затверджено план заходів щодо запобігання корупції в місцевих органах виконавчої влади району на 2018 рік.

  Щодо фактів корупційних правопорушень, то необхідно відмітити, що в районі станом на 01.04.2018 року таких не виявлено.

  Проведено перевірки та забезпечено постійний контроль за додержанням вимог статей 25 і 27 Закону України “Про запобігання корупції” щодо недопущення фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження роботи близьких осіб.

  При зверненнях громадян стосовно порушення антикорупційного законодавства буде проводитися розгляд скарг та пропозицій відповідно до статті 53 Закону України “Про запобігання корупції” та Закону України «Про звернення громадян», проводитись аналіз такої інформації для виявлення причин та умов вчинення корупційних правопорушень для вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень вимог антикорупційного законодавства.

  Керівниками держустанов проведено наради з працівниками таких установ відповідно до положень розділу VІ Закону України “Про запобігання корупції” з метою формування у посадових і службових осіб стандартів професійної етики.

  Регулярно на планових нарадах керівництвом, з метою виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання і усунення, виконання вимог розділу V Закону України “Про запобігання корупції”, ведеться цілеспрямована робота щодо формування у службових осіб свідомості про пріоритет інтересів держави та територіальної громади у відносинах з іншими особами, навичок обов’язкового вжиття вичерпних заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

  Забезпечується постійний контроль за прийняттям на роботу, призначенням на посади та входженням службових осіб до складу колегіальних органів з метою попередження виникнення конфлікту інтересів.

  Вживаються відповідні заходи щодо попередження фактів виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли службова особа може мати певні приватні інтереси в тому числі і пов’язані з майновими правами.

  Забезпечується контроль за діяльністю посадових осіб під час укладення договорів закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів, надання (погодження) дозволів, в тому числі в питаннях здійснення підприємницької діяльності, виготовлення землевпорядної документації щодо відведення у власність та надання в оренду земельних ділянок, нерухомих об’єктів.

  У випадку виявлення конфлікту інтересів буде проведено своєчасне реагування на порушення законодавства, усунення службової особи від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобігання вчиненню дій та прийняттю рішень в умовах конфлікту інтересів. При необхідності буде забезпечено застосування зовнішнього контролю за рішеннями, що будуть прийматись службовою особою.

  У приміщеннях місцевих органів виконавчої влади розміщені інформаційні стенди “Суспільство проти корупції”, інформація на яких постійно оновлюється.

  Забезпечується постійне оновлення спеціальної рубрики «Запобігання корупції» на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

  З метою підвищення ефективності інформаційної і роз’яснювальної роботи з питань антикорупційної політики ведеться цілеспрямована робота щодо підвищення ефективності взаємодії з інститутами громадянського суспільства, а також окремими громадянами у питаннях реалізації антикорупційної політики.

  В районному друкованому засобі масової інформації неодноразово висвітлювались актуальні питань антикорупційної політики з метою формування у громадян ідей нетерпимості до проявів корупції.

  По завершенню терміну подання щорічних декларацій слід відмітити, що всі, без виключення, державні службовці, які є в складі Погребищенської районної державної адміністрації вчасно подали свої щорічні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік, включаючи тих осіб, які звільнилися протягом 2017 року.

  Кандидати на посади державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації ознайомлюються, під підпис, з встановленими законодавством обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також із загальними правилами поведінки державного службовця.

  Ще раз наголошую керівникам структурних підрозділів, які є юридичними особами звернути увагу, що у випадку звільнення працівника з посади державної служби, в обов’язковому порядку такий працівник зобов’язаний перед звільненням подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, яка подається не пізніше дня звільнення. Якщо припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення. Така декларація охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями.

  За несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачено адміністративну відповідальність відповідно до статті 172 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за умисне неподання декларації – кримінальну відповідальність згідно із статтею 366 1 Кримінального кодексу України.

  Також я хотіла б наголосити на необхідності подання Повідомлення при зміні майнового стану.

  Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року(у 2018 році - 88100 грн), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції. Дана законодавча норма стосується виключно суб’єкта декларування (але не членів його сім’ї). Відповідно до пункту 6 Розділу II зазначеного Порядку, суб’єкти декларування письмово повідомляють Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані відповідно до частини другої статті 52 вищеназваного закону шляхом подання відповідного електронного повідомлення до Реєстру через власний персональний електронний кабінет у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна.

  Зазначене повідомлення подається винятково в електронній формі. Зазначена інформація повинна бути також відображена у наступній декларації цього суб’єкта декларування, що охоплює відповідний звітний період (наприклад, у наступній щорічній декларації, яка охоплює звітний рік, у якому суб’єкт декларування подав відповідне повідомлення про суттєві зміни в його майновому стані).

  У разі отримання ним кредиту, позики, поворотної фінансової допомоги (позички) тощо на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року суб'єкт декларування також зобов'язаний подати повідомлення.

  Після звільнення з посади державної служби обов’язок подачі Повідомлення про суттєвої зміни у майновому стані за такою особою діє протягом року. За неподання повідомлення передбачені штрафні санкції, які діють протягом двох років.

  Уповноважена з питань запобігання корупції, головний спеціаліст сектору цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи райдержадміністрації Р.І. Маленко