Населення

  На 1 квітня 2018р. чисельність наявного населення Погребищенського району, за оцінкою, становила 29257 осіб (в тому числі в м.Погребище-9476 і в сільській місцевості-19781 особа. Упродовж січня-березня 2018 року чисельність населення зменшилась на 140 осіб.

  У січні-березні 2018р. в районі живими народилося 56 дітей, що на 9 більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-березня 2018р. померла 132 особа проти 168 осіб у січні-березні 2017р., дітей, померлих у віці до 1 року в немає.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець квітня 2018р. кількість зареєстрованих безробітних по Погребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2017р. зменшилась на 15,5% і становила 546 особи.

  Допомогу по безробіттю отримували 89,0% осіб, які мали статус безробітного.

  Доходи населення

  У І кварталі 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) Погребищенського району становила 3559 осіб, порівняно з I кварталом 2017р. кількість працівників збільшилась на 8,8%.

  У I кварталі 2018р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Погребищенського району становила 5407 грн, що на 22,5,% більше її рівня у І кварталі 2017р. та яка в 1,45 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3723 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Погребищенського району становив 79,0% середнього рівня по економіці по області.

  Заборгованості із виплати заробітної плати1 по Погребищенському району на 1 травня 2018. немає.


  1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

  Соціальний захист

  У січні-квітні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1629 домогосподарствам, що становило 88,4% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями.

  У січні–квітні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 271,3 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні 2018р. становив 101,7 грн.

  Крім того, 836 домогосподарствам (89,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-квітень 2018р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 2419,3 тис.грн.

  Середній розмір призначеної у квітні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2855,2 грн.

  У січні–квітні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 6282,8 тис.грн, що порівняно з відповідними періодом 2017р. більше на 38,5% або на 2419,3 тис.грн.

  Ціни

  У квітні по відношенню до березня 2018р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив 100,8%, до грудня 2017р. – 104,4%, на Вінниччині, відповідно, 100,9% та 103,9%.

  Сільське господарство

  У січні–квітні 2018р. в порівнянні з січнем-квітнем 2017р. зменшилась реалізація сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 22,8%, виробництво молока зменшилось 16,0%.

  Станом на 1 травня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2949 гол.( на 21,6% менше до 1 травня 2017 року), в тому числі корів – 1266 гол (на 16,9%) , свиней-1323 гол. ( на 22,1%).

  За січень–квітень 2018р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 29513,8 т зернових та зернобобових культур, 8059,9 т – олійних культур, 223,3 т – худоби та птиці, 1629,1 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 4262,9рн за 1т, олійних культур- 9680,6грн, худоби та птиці-26318,0 грн за т (живої ваги), молока -7205,6грн. .

  Зовнішня торгівля товарами

  Зовнішньоторговельний оборот товарів Погребищенського району за січень-березень 2018р. склав 92,1 тис.дол. США, що менше проти січня-березня 2017р. на 65,1 тис.дол.

  Обсяги експорту та імпорту товарів Погребищенського району за січень-березень 2018р. становили, відповідно, 8,1 тис.дол. (менше у порівнянні з січнем-березнем 2017 року на 113,9тис.дол.) і 84,0 тис.дол. (збільшилось на 48,8тис.дол) . Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 75,9 тис.дол.

  Зовнішньоекономічна діяльність

  Обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з країн світу в економіку району на 1 квітня 2018р. становив 67,7 тис.дол. США. Темп зростання обсягу до обсягів на початок року склав 5,6%.

  Транспорт

  За січень–квітень 2018р. автомобільним транспортом Погребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 1,9 тис. тонн вантажів та виконано 0,3 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня–квітня 2017р. обсяги вантажних перевезень збільшились на 5,6%, а вантажообороту на 17,5%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Погребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–квітні 2018р. становили 315,1 тис. пасажирів, пасажирооборот – 9,9 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем–квітнем 2017. обсяги перевезених пасажирів зменшились на 0,2% ,а пасажирооборот збільшився на 32,2%.

  КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

  У січні–березні 2018р. підприємствами та організаціями Погребищенського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 19997 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 0,9% до загального обсягу. У розрахунку на одну особу освоєно 673,5 грн капітальних інвестицій.

  Начальник відділу статистики у Погребищенському районі Коваль Н.М.