Шановні керівники підприємств, організацій та установ!

  В усіх країнах колективний договір традиційно розглядається як бажаний засіб фіксації заробітної плати та інших умов найму, регулювання відносин між роботодавцями і працівниками. Гнучкість і пристосованість колективних договорів давно підтверджені практикою, бо їх результати відповідають життєвим інтересам соціальних партнерів та їх представників.

  Цей локальний нормативний акт є необхідним і через ще одну його мету – запобігання конфліктам і спорам, які можуть виникнути в трудовому колективі внаслідок відмінностей в інтересах, прагненнях та поглядах учасників трудового процесу, та їх урегулювання.

  Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і профспілковими органами, а у разі їх відсутності - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом, з іншої сторони.

  Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства.

  Процес переговорів з укладання колективного договору охоплює кілька етапів: підготовка до колективних переговорів (визначення сторін щодо ведення переговорів); розроблення проекту колективного договору; укладення колективного договору, його підписання і реєстрація; контроль за виконанням колективного договору.

  В колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі й використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборона дискримінації.

  З огляду на це, райдержадміністрація та районні профспілкові організації звертаються до підприємств, установ та організацій району всіх форм власності, які використовують найману працю, із рекомендацією щодо укладання нових або подовженням дії укладених колективних договорів на 2018 рік. Станом на 20.07.2018 року повідомною реєстрацією зареєстровано 92 колективних договори. Проте на деяких підприємствах району колективні договори не поновляються, хоча життя йде уперед, законодавство в державі змінюється.

  Укладання та виконання колективного договору є взаємно необхідним та вигідним для обох його сторін, адже цей документ не лише регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини, а й виконує просвітницьку роль, дисциплінує й згуртовує трудовий колектив і адміністрацію підприємства, ціле спрямовує на високопродуктивну працю та досягнення високих економічних результатів в інтересах обох сторін і держави.

  Звертаємо увагу учасників трудових відносин, що правові засади розроблення, укладання та виконання колективних договорів визначені Кодексом законів про працю України, статтею 65 Господарського кодексу України, Законами України «Про колективні договори і угоди» та «Про соціальний діалог в Україні».

  За додатковою інформацією, пов’язаною з укладанням колективних договорів, внесенню змін до діючих колективних договорів звертатись до управління праці та соціального захисту населення Погребищенської райдержадміністрації за адресою: м. Погребище в. Б. Хмельницького 84, каб.9, тел. 2-17-58.