• Погребищенська районна державна адміністрація
  • Погребище 22200, Хмельницького Б. вул., 110
  • Тел: +380 (4346) 21150, +380 (4346) 21275
  • WWW: pogrda.gov.ua
  • e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

УКРАЇНА
ПОГРЕБИЩЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від "02" червня 2011 року

Про доступ до публічної інформації 

  На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація.

  1.2. Форму запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація.

  2. Загальному відділу (Ярмолюк Н.Д.) спільно з відділом правового та кадрового забезпечення (Марейчик С.С.), головним спеціалістом з мобілізаційної та режимно-секретної роботи (Шевчук А.Г.) апарату райдержадміністрації у тижневий термін розробити та подати на затвердження:

  - перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

  - інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

  - систему обліку документів, що знаходяться в райдержадміністрації і містять публічну інформацію, передбачивши обов’язкову реєстрацію в ній таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті та через районні засоби масової інформації.

  3. Визначити:

  3.1. Керівника апарату райдержадміністрації Фроєско Л.М. відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація.

  3.2. Головного спеціаліста по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації Шлапак Г.В. відповідальним з питань реєстрації, опрацювання, систематизації, аналізу і контролю за розглядом запитів щодо надання публічної інформації та консультацій під час оформлення запитів.

  4. Начальнику загального відділу (Ярмолюк Н.Д.), головному спеціалісту по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (Шлапак Г.В.) внести відповідні зміни до положення про відділ та посадової інструкції головного спеціаліста по роботі із зверненнями громадян.

  5. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків із ЗМІ і громадськістю апарату райдержадміністрації (Старинчук В.О.) забезпечити оперативне оприлюднення та оновлення в районних засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форми запиту на інформацію.

  6. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації, визначити осіб, відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, та затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

  7. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків із ЗМІ і громадськістю апарату райдержадміністрації (Старинчук В.О.) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

  8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Фроєско Л.М.

  Голова районної державної адміністрації

Василь ОСАДЧУК


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

райдержадміністрації
від 02.06.2011 року № 210

 


ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація

  1. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

  2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

  3. Запит на інформацію має містити:

  3.1. Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку, якщо такий є.

  3.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

  3.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

  4. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації, подаються на реєстрацію до головному спеціалісту загального відділу по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації за телефоном 2-11-08, факсом 2-11-75 чи електронною поштою - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  5. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

  6. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

  7. Запит подається на ім`я голови райдержадміністрації. Згідно з його резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється в головного спеціаліста загального відділу апарату райдержадміністрації і надсилається адресату.

  8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови райдержадміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

  8. Відповідь на запит на інформацію надається районною державною адміністрацією не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

  9. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

  10. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

  11. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

  12. У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.

  13. Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

  14. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

  15. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

райдержадміністрації
від 02.06.2011 року № 210

 

 

Форма запиту на інформацію

 

Голові районної державної адміністрації  

 __________________________________ 

__________________________________ 

(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

___________________________________

(електронна) адреса, контактний телефон)

___________________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

  Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:

  Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ)
  або

  Я б хотів отримати доступ до інформацію про… (загальний опис інформації) 

  Відповідь прошу надати:

  Поштою (вказати поштову адресу)

  Факсом (вказати номер факсу)

  Електронною поштою (вказати E-mail/)

  В усній формі (вказати номер телефону)

______________________ ______________________

(дата) (підпис)

  Запит подається головному спеціалісту з роботи із зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації до (каб. 12). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»


  

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"

 

1. Інформація про місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти райдержадміністрації (Відкрити)

2. Інформація про прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови, першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації (Відкрити)

3. Інформація про основні завдання та нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації (Відкрити)

4. Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери оперативного управління райдержадміністрації та її структурних підрозділів, та прізвищ, імен і по батькові їх керівників (Відкрити)

5. Перелік та умови отримання послуг, що надаються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, форми і зразки документів, правила їх заповнення (Відкрити)

6. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що підлягають обговоренню (Відкрити)

7. Розпорядження голови райдержадміністрації (Відкрити)

8. Порядок подання в районну державну адміністрацію запиту на інформацію (Відкрити)

9. Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються в апараті районної державної адміністрації за запитом на інформацію (Скачатити)

10.Інформація про основні функції структурних підрозділів райдержадміністрації (Відкрити)

11. Плани проведення та порядки денних засідань колегії райдержадміністрації, регіональної ради з питань діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (Відкрити)

12. Інформація про фінансові ресурси, головним розпорядником та розпорядником яких є облдержадміністрація (Відкрити)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 395 від 12 липня 2012 року (Відкрити)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 83 від 24 лютого 2012 року (Відкрити)

13. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадкість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації (Відкрити)

14. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб райдержадміністрації з питань надання публічної інформації (Відкрити)

15. Види інформації, якою володіє райдержадміністрація (Відкрити)

16. Інформація про розміщення та номери кабінетів райдержадміністрації де надаються необхідні запитувачам форми і бланки для подання у письмовому вигляді інформаційного запиту (Відкрити)

17. Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію (Відкрити)

  • Звіти - про надходження запитів на інформацію (Відкрити)
  • Звіти - про організацію роботи зі зверненнями громадян (Відкрити)
  • Звіти - про використання бюджетних коштів (Відкрити)

18. Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації (Відкрити)

19. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на зміщення вакантних посад (Відкрити)

20. Графік прийому громадян керівництвом райдержадміністрації (Завантажити)

21. Реєстр публічної інформації Погребищенської райдержадміністрації (Відкрити)

22. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (Завантажити)

23. Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (Відкрити)

 

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації